دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
نظریه تاریخ مارکس جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه تاریخ مارکس
2,500,000 ريال
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395
3,200,000 ريال
فلسفه روشنگری جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه روشنگری
950,000 ريال
گیلگمش «کهن‌ترین حماسه‌ی بشری» جزئیات
افزودن به سبد خرید
گیلگمش «کهن‌ترین حماسه‌ی بشری»
750,000 ريال
گزارش یک زندگی (خاطرات علی اکبر سیاسی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گزارش یک زندگی (خاطرات علی اکبر سیاسی)
1,600,000 ريال
برآمدن پول  تاریخ مالی جهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
برآمدن پول تاریخ مالی جهان
1,980,000 ريال
تقی ارانی در آینه‌ی تاریخ جزئیات
افزودن به سبد خرید
تقی ارانی در آینه‌ی تاریخ
%10
1,980,000 ريال
چند گفتار درباره توتالیتاریسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
چند گفتار درباره توتالیتاریسم
230,000 ريال
مجموعه‌ی تفکر نقاد (دوره 19 جلدی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مجموعه‌ی تفکر نقاد (دوره 19 جلدی)
%20
15,184,000 ريال
قدرت هنر جزئیات
افزودن به سبد خرید
قدرت هنر
%10
1,035,000 ريال
فرهنگنامه فلسفی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگنامه فلسفی
450,000 ريال
مجموعه ارتباط بدون خشونت (9 جلدی پک دوره) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مجموعه ارتباط بدون خشونت (9 جلدی پک دوره)
%20
3,880,000 ريال
استبداد در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
استبداد در ایران
%10
1,980,000 ريال
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی
980,000 ريال
کتاب کوچک سیاست - سیاست چگونه پدید آمد؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب کوچک سیاست - سیاست چگونه پدید آمد؟
%10
675,000 ريال
معمای هویدا جزئیات
افزودن به سبد خرید
معمای هویدا
1,100,000 ريال
تاریخ آلمان از 1871 تا 2005 جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ آلمان از 1871 تا 2005
%10
1,440,000 ريال
تاریخ آمریکا  از 1492 تا 2001 جزئیات
افزودن به سبد خرید
تاریخ آمریکا از 1492 تا 2001
%10
4,500,000 ريال
مشروطه ایرانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مشروطه ایرانی
%10
2,610,000 ريال
در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران
%10
585,000 ريال