دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
نیچه زرتشت جزئیات
افزودن به سبد خرید
نیچه زرتشت
350,000 ريال
میشل فوکو جزئیات
افزودن به سبد خرید
میشل فوکو
250,000 ريال
سوژه گفتمان و علوم انسانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سوژه گفتمان و علوم انسانی
98,000 ريال
پویایی نقد جزئیات
افزودن به سبد خرید
پویایی نقد
240,000 ريال
مسکوی  لنین جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسکوی لنین
380,000 ريال
مارکس چه می گوید؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکس چه می گوید؟
300,000 ريال
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395
%10
720,000 ريال
امپریالیسم جدید جزئیات
افزودن به سبد خرید
امپریالیسم جدید
290,000 ريال
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی
330,000 ريال
سانسور و آزادی مطبوعات جزئیات
افزودن به سبد خرید
سانسور و آزادی مطبوعات
175,000 ريال
دولت و جامعه مدنی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دولت و جامعه مدنی
200,000 ريال
نظریه تاریخ مارکس جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه تاریخ مارکس
750,000 ريال
ترس  ترامپ  در کاخ سفید جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترس ترامپ در کاخ سفید
700,000 ريال
اختراع قوم یهود جزئیات
افزودن به سبد خرید
اختراع قوم یهود
880,000 ريال
دموکراسی برای شماری چند جزئیات
افزودن به سبد خرید
دموکراسی برای شماری چند
%10
990,000 ريال
در دفاع از پوپولیسم چپ جزئیات
افزودن به سبد خرید
در دفاع از پوپولیسم چپ
%10
216,000 ريال