لطفا صبرکنید ...
معرفی آثار حسن قاضی‌مرادی

معرفی آثار حسن قاضی‌مرادی

1400/04/05 12:00 / M G

«ما ایرانیان اینک یک بار دیگر رویاروی بحران هویت «ملی» و عقب ماندگی ناگزیر به انتخابی بزرگ هستیم. انتخابی تا از چنین مخاطره‌ای برهیم. این رهایی، اما جز از طریق تکاپوی فرهنگی و تمدنی و در تعامل با فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیگر ممکن نیست. در عرصه فرهنگ، تکاپوی فرهنگی یعنی تلاش برای رستاخیز و نوزایش فرهنگی به منظور رهایی از خاطره بحران هویت «ملی» و عقب ماندگی. محورهای این نوزایش فرهنگی، در درجه نخست، تکثرگرایی فرهنگی، انسان محوری (اومانیسم) و دموکراسی‌سازی بر زمینه نقد ریشه‌ای فرهنگ‌مان است».

      آثار منتشره 

 1. استبداد در ایران
 2. در پیرامون خودمداری ایرانیان
 3. پویایی نقد
 4. تاملات ابزاری نیم نگاهی به "پروژه" فکری سید جواد طباطبایی
 5. تاملی بر عقب ماندگی ما : نگاهی به کتاب «دیباچه ای بر نظریه انحطاط ایران»
 6. در ستایش شرم : جامعه شناسی حس شرم در ایران
 7. در فضیلت مدنیت نگاهی به نامدنیت های سیاسی و اجتماعی در ایران
 8. درآمدی بر تفکر انتقادی
 9. شوق گفت و گو و گستردگی فرهنگ تک گویی در میان ایرانیان
 10. کار و فراغت ایرانیان
 11.  کلیه آثار منتشر در یک نگاه

نظرات نوشته

ثبت نظر

شما می توانید با ثبت نظر و امتیاز خود ما را در بهبود محصولات یاری رسانید .


گروه های نوشته ها

برچسب ها