محصولات
معماها برای ارزیابی هوش ، دقت و نیروی استدلال جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
450,000 ريال
خیابان بی‌نام تاریخچه‌ی فیلم نوآر کلاسیک آمریکا جزئیات
افزودن به سبد خرید
%20
1,200,000 ريال
ابداع خود زندگی رازآمیز مغز نوجوان جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
810,000 ريال
مجموعه سوالات تفکر انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
540,000 ريال
تفکر هوشمندانه مهارت‌های فهم و نگارش نقادانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
990,000 ريال
گورستان

خیابان بی نام

ابداع مغز

سوالات

شبه علم

تفکر هوشمندانه

تجدید چاپ

تازه ها

عصر سرمایه

عصر انقلاب

معماها برای ارزیابی هوش ، دقت و نیروی استدلال جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
450,000 ريال
تفکر انتقادی: تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,890,000 ريال
تفکر هوشمندانه مهارت‌های فهم و نگارش نقادانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
990,000 ريال
جامعه فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات) جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
405,000 ريال
مهارت‌های پایه‌ای تفکر انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,980,000 ريال
نگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
220,000 ريال
کار و فراغت ایرانیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
250,000 ريال
استبداد در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
540,000 ريال
ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
720,000 ريال
در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
252,000 ريال
مارکس و دموکراسی در دانش افواهی بابک احمدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
450,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با  ایرج کشکولی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
990,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با کورش لاشایی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,080,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با محسن رضوانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
990,000 ريال
میعاد در دوزخ زندگی سیاسی خلیل ملکی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,700,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با  خانبابا تهرانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,170,000 ريال
نام تمام مردگان یحیاست  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
85,000 ريال
سخت مثل آب  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
220,000 ريال
از کوچه تا کن DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
160,000 ريال
سیمین نیمای غزل DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
160,000 ريال
کمان تیر خورده  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
180,000 ريال
آقای گلستان DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
280,000 ريال