محصولات
کتاب کار استدلال (دوره کامل تفکر انتقادی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,880,000 ريال
دکترین شوک «ظهور سرمایه‌داری فاجعه‌محور» جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,520,000 ريال
بازگشت - فیلم‌نامه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
720,000 ريال
گورستان

باید از جامعه دفاع کرد

سوالات

دکترین شوک

تجدید چاپ

تازه ها

عصر سرمایه

عصر انقلاب

شبه علم

معماها برای ارزیابی هوش ، دقت و نیروی استدلال جزئیات
افزودن به سبد خرید
%20
400,000 ريال
کتاب کار استدلال (دوره کامل تفکر انتقادی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,880,000 ريال
ذهن فریبکار شما: راهنمای علمی برای مهارت‌های تفکر نقاد جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,080,000 ريال
تفکر انتقادی: تدابیری برای آگاهانه زیستن و خوب آموختن جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,890,000 ريال
تفکر هوشمندانه مهارت‌های فهم و نگارش نقادانه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
990,000 ريال
جامعه فرهنگ و تفکر نقاد (مجموعه مقالات) جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
405,000 ريال
مهارت‌های پایه‌ای تفکر انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,980,000 ريال
نگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
220,000 ريال
کار و فراغت ایرانیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
250,000 ريال
استبداد در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,980,000 ريال
ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
720,000 ريال
در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
585,000 ريال
مارکس و دموکراسی در دانش افواهی بابک احمدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
450,000 ريال
میعاد در دوزخ زندگی سیاسی خلیل ملکی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
2,700,000 ريال
نام تمام مردگان یحیاست  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
85,000 ريال
سخت مثل آب  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
220,000 ريال
از کوچه تا کن DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
160,000 ريال
سیمین نیمای غزل DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
160,000 ريال
کمان تیر خورده  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
180,000 ريال
آقای گلستان DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
280,000 ريال