گور پدر فرهنگ و جستارهای دیگری درباره‌ی هنر و جامعه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
630,000 ريال
مارکس و دموکراسی در دانش افواهی بابک احمدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
450,000 ريال
اکتاویو پاز در زمانه خود «زندگینامه» جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
855,000 ريال
سیری در آفاق و اندیشه هانس بلومنبرگ - مجموعه مقالات جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
675,000 ريال
نقد فلسفه‌ی حق هگل جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,080,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با  ایرج کشکولی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
990,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با کورش لاشایی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,080,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با محسن رضوانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
990,000 ريال
میعاد در دوزخ زندگی سیاسی خلیل ملکی جزئیات
افزودن به سبد خرید
1,350,000 ريال
نگاهی از درون به جنبش چپ ایران: گفتگو با  خانبابا تهرانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,170,000 ريال
تازه های نشر

تجدید چاپ سال 1401

در دست انتشار

گور پدر فرهنگ

چریک

خویشتن دو میلیون ساله

حکمرانی

آدام  اسمیت

تاریخ عقاید سیاسی

مفهوم تاریخ

حالا دقیقا

کتاب کار استدلال (دوره کامل تفکر انتقادی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,080,000 ريال
نگاهی اجمالی به عصر زرین فرهنگ ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
220,000 ريال
کار و فراغت ایرانیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
250,000 ريال
استبداد در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
540,000 ريال
ملکم‌خان نظریه‌پرداز نوسازی سیاسی در صدر مشروطه جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
720,000 ريال
در ستایش شرم: جامعه‌شناسی حس شرم در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
252,000 ريال
نام تمام مردگان یحیاست  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
85,000 ريال
سخت مثل آب  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
220,000 ريال
از کوچه تا کن DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
160,000 ريال
سیمین نیمای غزل DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
160,000 ريال
کمان تیر خورده  DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
180,000 ريال
آقای گلستان DVD جزئیات
افزودن به سبد خرید
280,000 ريال
چریک جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,215,000 ريال
دکترین شوک «ظهور سرمایه‌داری فاجعه‌محور» جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
1,620,000 ريال
آندره بازن و نظریه واقع گرایی فیلم (مجموعه مقالات) جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
450,000 ريال
درسنامه‌ی نظریه‌ی ادبی جزئیات
افزودن به سبد خرید
%10
720,000 ريال