دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
پژوهش چگونه باید سامان یابد؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
پژوهش چگونه باید سامان یابد؟
%10
1,350,000 ريال
نقد ایدئولوژی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقد ایدئولوژی
2,500,000 ريال
تئودور آدورنو جزئیات
افزودن به سبد خرید
تئودور آدورنو
115,000 ريال
جامعه شناسی مدرنیته آزادی و انضباط جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه شناسی مدرنیته آزادی و انضباط
3,000,000 ريال
پی یر بوردیو جزئیات
افزودن به سبد خرید
پی یر بوردیو
115,000 ريال
جامعه‌شناسی انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌شناسی انتقادی
3,200,000 ريال
توصیف تبیین نقد و چند گفتار دیگر جزئیات
افزودن به سبد خرید
توصیف تبیین نقد و چند گفتار دیگر
%20
480,000 ريال
نژاد، قوم و ملت در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
نژاد، قوم و ملت در ایران
4,000,000 ريال
کار و فراغت ایرانیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار و فراغت ایرانیان
1,200,000 ريال
بازآرایی گورستان جزئیات
افزودن به سبد خرید
بازآرایی گورستان
%15
2,312,000 ريال
آنتونی گیدنز - مدرنیت، زمان، فضا جزئیات
افزودن به سبد خرید
آنتونی گیدنز - مدرنیت، زمان، فضا
1,400,000 ريال
ناگفته ها ... جزئیات
افزودن به سبد خرید
ناگفته ها ...
700,000 ريال
مفهوم آزادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفهوم آزادی
650,000 ريال
تجربه شهری جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجربه شهری
850,000 ريال
نظریه‌ها و تجربه‌های توسعه جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه‌ها و تجربه‌های توسعه
1,250,000 ريال
نظریه های انحرافات اجتماعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های انحرافات اجتماعی
400,000 ريال
جامعه‌شناسی‌های نوین جزئیات
افزودن به سبد خرید
جامعه‌شناسی‌های نوین
480,000 ريال
اصول و مسائل جامعه شناسی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول و مسائل جامعه شناسی
700,000 ريال