دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
نگارش برنامه تجاری جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگارش برنامه تجاری
150,000 ريال
توصیه هایی برای مدیران جزئیات
افزودن به سبد خرید
توصیه هایی برای مدیران
%20
240,000 ريال
حسابداری در عمل جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابداری در عمل
500,000 ريال
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
%10
360,000 ريال
اصول و فنون مذاکره جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول و فنون مذاکره
%10
1,305,000 ريال
مدیریت پروژه راهنمای عملی مدیران پروژه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت پروژه راهنمای عملی مدیران پروژه
%10
405,000 ريال
شش قانون یادگیری اثر بخش در سازمان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شش قانون یادگیری اثر بخش در سازمان
320,000 ريال