دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
توصیه هایی برای مدیران جزئیات
افزودن به سبد خرید
توصیه هایی برای مدیران
%20
240,000 ريال
حسابداری در عمل جزئیات
افزودن به سبد خرید
حسابداری در عمل
500,000 ريال
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجزیه و تحلیل و طراحی سیستمها
%10
360,000 ريال
اصول و فنون مذاکره جزئیات
افزودن به سبد خرید
اصول و فنون مذاکره
%10
1,305,000 ريال
مدیریت پروژه راهنمای عملی مدیران پروژه جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدیریت پروژه راهنمای عملی مدیران پروژه
%10
405,000 ريال
نگارش برنامه تجاری جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگارش برنامه تجاری
%20
120,000 ريال
شش قانون یادگیری اثر بخش در سازمان جزئیات
افزودن به سبد خرید
شش قانون یادگیری اثر بخش در سازمان
320,000 ريال