دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
کارگران و انقلاب 57 جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارگران و انقلاب 57
1,600,000 ريال
اندرون جهان سوم کالبدشکافی فقر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اندرون جهان سوم کالبدشکافی فقر
4,200,000 ريال
سوژه گفتمان و علوم انسانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سوژه گفتمان و علوم انسانی
800,000 ريال
جریان اصلی در مارکسیسم  - 3 جلدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جریان اصلی در مارکسیسم - 3 جلدی
13,800,000 ريال
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395
4,500,000 ريال
دولت و جامعه مدنی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دولت و جامعه مدنی
950,000 ريال
پایان جمهوری خواهی در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
پایان جمهوری خواهی در ایران
1,650,000 ريال
جمهوری خواهی در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
جمهوری خواهی در ایران
1,650,000 ريال
امپریالیسم جدید جزئیات
افزودن به سبد خرید
امپریالیسم جدید
1,600,000 ريال
مارکس چه می‌گوید؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکس چه می‌گوید؟
%10
1,800,000 ريال
آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها جزئیات
افزودن به سبد خرید
آرمان‌ها و ایدئولوژی‌ها
6,500,000 ريال
تضادهای سوسیالیسم واقعا موجود: رهبر و پیرو جزئیات
افزودن به سبد خرید
تضادهای سوسیالیسم واقعا موجود: رهبر و پیرو
%10
1,800,000 ريال
اختراع قوم یهود جزئیات
افزودن به سبد خرید
اختراع قوم یهود
%10
2,880,000 ريال
هابرماس معرفی انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
هابرماس معرفی انتقادی
1,600,000 ريال
ترس ترامپ در کاخ سفید جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترس ترامپ در کاخ سفید
2,700,000 ريال
چند گفتار درباره توتالیتاریسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
چند گفتار درباره توتالیتاریسم
960,000 ريال
آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری جزئیات
افزودن به سبد خرید
آزادی وجدان مفهومی پساپیامبری
1,400,000 ريال
بی نظمی نوین جهانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بی نظمی نوین جهانی
850,000 ريال
سانسور و آزادی مطبوعات جزئیات
افزودن به سبد خرید
سانسور و آزادی مطبوعات
800,000 ريال
شهروندی سبز: دموکراسی سبز، عدالت سبز جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهروندی سبز: دموکراسی سبز، عدالت سبز
250,000 ريال
مدرنیته و بحران ما جزئیات
افزودن به سبد خرید
مدرنیته و بحران ما
650,000 ريال