دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
نئولیبرالیسم  تاریخ مختصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نئولیبرالیسم تاریخ مختصر
800,000 ريال
دگردیسی کمونیسم مارکس جزئیات
افزودن به سبد خرید
دگردیسی کمونیسم مارکس
%10
1,800,000 ريال
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 2 (از 1848 تا 1852) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 2 (از 1848 تا 1852)
%10
1,080,000 ريال
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 1 (1818 تا مانیفست) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 1 (1818 تا مانیفست)
%10
1,800,000 ريال
مارکس چه می‌گوید؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکس چه می‌گوید؟
300,000 ريال
مسکوی  لنین جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسکوی لنین
1,250,000 ريال
دولت و جامعه مدنی جزئیات
افزودن به سبد خرید
دولت و جامعه مدنی
%10
360,000 ريال
سرگذشت یک خانواده مبارز جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرگذشت یک خانواده مبارز
500,000 ريال
سبکی فکر سنگینی واقعیت درباره‌ی آزادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سبکی فکر سنگینی واقعیت درباره‌ی آزادی
%20
480,000 ريال
جمهوری خواهی در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
جمهوری خواهی در ایران
400,000 ريال
پایان جمهوری خواهی در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
پایان جمهوری خواهی در ایران
450,000 ريال
روسیه در چنگ مافیا جزئیات
افزودن به سبد خرید
روسیه در چنگ مافیا
800,000 ريال
ترس ترامپ در کاخ سفید جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترس ترامپ در کاخ سفید
700,000 ريال
بی نظمی نوین جهانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بی نظمی نوین جهانی
400,000 ريال
اختراع قوم یهود جزئیات
افزودن به سبد خرید
اختراع قوم یهود
%10
1,530,000 ريال
کارگران و انقلاب 57 جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارگران و انقلاب 57
%10
765,000 ريال
بن مایه‌های فلسفه علم جزئیات
افزودن به سبد خرید
بن مایه‌های فلسفه علم
160,000 ريال
سوژه گفتمان و علوم انسانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سوژه گفتمان و علوم انسانی
98,000 ريال