دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مترجم
نویسنده
ناشر
مرتب سازی
امپراتوری فراموش شده جزئیات
افزودن به سبد خرید
امپراتوری فراموش شده
%10
6,750,000 ريال
نظریه تاریخ مارکس جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه تاریخ مارکس
2,500,000 ريال
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395 جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگاهی به اقتصاد سیاسی از دهه 1340 تا 1395
3,200,000 ريال
فئودالیسم در ایران باستان جزئیات
افزودن به سبد خرید
فئودالیسم در ایران باستان
1,350,000 ريال
فلسفه روشنگری جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه روشنگری
950,000 ريال
گیلگمش «کهن‌ترین حماسه‌ی بشری» جزئیات
افزودن به سبد خرید
گیلگمش «کهن‌ترین حماسه‌ی بشری»
750,000 ريال
گزارش یک زندگی (خاطرات علی اکبر سیاسی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گزارش یک زندگی (خاطرات علی اکبر سیاسی)
1,600,000 ريال
برآمدن پول  تاریخ مالی جهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
برآمدن پول تاریخ مالی جهان
1,980,000 ريال
تقی ارانی در آینه‌ی تاریخ جزئیات
افزودن به سبد خرید
تقی ارانی در آینه‌ی تاریخ
%10
1,980,000 ريال
نئولیبرالیسم  تاریخ مختصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نئولیبرالیسم تاریخ مختصر
%10
1,440,000 ريال
رباعی‌های خیام و نظریه کیمیت زمان جزئیات
افزودن به سبد خرید
رباعی‌های خیام و نظریه کیمیت زمان
1,750,000 ريال
نظریه های انحرافات اجتماعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های انحرافات اجتماعی
400,000 ريال
چند گفتار درباره توتالیتاریسم جزئیات
افزودن به سبد خرید
چند گفتار درباره توتالیتاریسم
230,000 ريال
مجموعه‌ی تفکر نقاد (دوره 19 جلدی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مجموعه‌ی تفکر نقاد (دوره 19 جلدی)
%20
15,184,000 ريال
قدرت هنر جزئیات
افزودن به سبد خرید
قدرت هنر
%10
1,035,000 ريال
فرهنگنامه فلسفی جزئیات
افزودن به سبد خرید
فرهنگنامه فلسفی
450,000 ريال
مجموعه ارتباط بدون خشونت (9 جلدی پک دوره) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مجموعه ارتباط بدون خشونت (9 جلدی پک دوره)
%20
3,880,000 ريال
استبداد در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
استبداد در ایران
%10
1,980,000 ريال
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی جزئیات
افزودن به سبد خرید
اطاعت از اتوریته یک دیدگاه تجربی
980,000 ريال
کتاب کوچک سیاست - سیاست چگونه پدید آمد؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب کوچک سیاست - سیاست چگونه پدید آمد؟
%10
675,000 ريال