دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مترجم
نویسنده
ناشر
نوبت چاپ
مرتب سازی
سه نمایشنامه نویسنده مرده است سی سال بعد گاهی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سه نمایشنامه نویسنده مرده است سی سال بعد گاهی
%10
855,000 ريال
نژاد، قوم و ملت در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
نژاد، قوم و ملت در ایران
4,000,000 ريال
کارگاه گرافیک جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارگاه گرافیک
1,800,000 ريال
چریک جزئیات
افزودن به سبد خرید
چریک
%10
2,610,000 ريال
گزارش یک زندگی (خاطرات علی اکبر سیاسی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
گزارش یک زندگی (خاطرات علی اکبر سیاسی)
%10
1,620,000 ريال
اختراع قوم یهود جزئیات
افزودن به سبد خرید
اختراع قوم یهود
%10
2,880,000 ريال
درسنامه‌ی نظریه‌ی ادبی جزئیات
افزودن به سبد خرید
درسنامه‌ی نظریه‌ی ادبی
1,500,000 ريال
بدعت‌گرای  و زندقه در ایران عهد ساسانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
بدعت‌گرای و زندقه در ایران عهد ساسانی
1,000,000 ريال
گفت و گوهایی در نقد پروژه جابری جزئیات
افزودن به سبد خرید
گفت و گوهایی در نقد پروژه جابری
%10
1,035,000 ريال
کار و فراغت ایرانیان جزئیات
افزودن به سبد خرید
کار و فراغت ایرانیان
1,200,000 ريال
هابرماس معرفی انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
هابرماس معرفی انتقادی
1,600,000 ريال
محاکمه‌ی سقراط جزئیات
افزودن به سبد خرید
محاکمه‌ی سقراط
2,200,000 ريال
تجدد و تجدد ستیزی در ایران جزئیات
افزودن به سبد خرید
تجدد و تجدد ستیزی در ایران
2,800,000 ريال
سیری در زندگی و آثار ایرج میرزا جزئیات
افزودن به سبد خرید
سیری در زندگی و آثار ایرج میرزا
4,000,000 ريال
امپراتوری فراموش شده جزئیات
افزودن به سبد خرید
امپراتوری فراموش شده
15,000,000 ريال
عصر امپراتوری  (1875 - 1914) جزئیات
افزودن به سبد خرید
عصر امپراتوری (1875 - 1914)
4,000,000 ريال
ترس ترامپ در کاخ سفید جزئیات
افزودن به سبد خرید
ترس ترامپ در کاخ سفید
2,700,000 ريال
آیین یارسان در اساطیر اقوام کُرد جزئیات
افزودن به سبد خرید
آیین یارسان در اساطیر اقوام کُرد
1,200,000 ريال
نامبرده، حسین سرشار جزئیات
افزودن به سبد خرید
نامبرده، حسین سرشار
900,000 ريال
رباعی‌های خیام و نظریه کیمیت زمان جزئیات
افزودن به سبد خرید
رباعی‌های خیام و نظریه کیمیت زمان
1,750,000 ريال
خلاقیت تفکر انتقادی جزئیات
افزودن به سبد خرید
خلاقیت تفکر انتقادی
500,000 ريال
فلسفه نظریه‌ی ادبی مدرن جزئیات
افزودن به سبد خرید
فلسفه نظریه‌ی ادبی مدرن
%10
2,160,000 ريال
شناخت عالم جزئیات
افزودن به سبد خرید
شناخت عالم
15,000,000 ريال