دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مترجم
نویسنده
ناشر
نوبت چاپ
مرتب سازی
پشت دیوار بلند  «از کاخ تا زندان» جزئیات
افزودن به سبد خرید
پشت دیوار بلند «از کاخ تا زندان»
2,500,000 ريال
مجموعه ارتباط بدون خشونت (9 جلدی پک دوره) جزئیات
افزودن به سبد خرید
مجموعه ارتباط بدون خشونت (9 جلدی پک دوره)
%20
7,360,000 ريال
خنده و فلسفه جزئیات
افزودن به سبد خرید
خنده و فلسفه
1,000,000 ريال
اتللو جزئیات
افزودن به سبد خرید
اتللو
%15
807,500 ريال
شاه لیر جزئیات
افزودن به سبد خرید
شاه لیر
%15
807,500 ريال
هملت - شاهزاده دانمارک جزئیات
افزودن به سبد خرید
هملت - شاهزاده دانمارک
%15
807,500 ريال
فئودالیسم در ایران باستان جزئیات
افزودن به سبد خرید
فئودالیسم در ایران باستان
1,850,000 ريال
دیالکتیک برای قرن جدید جزئیات
افزودن به سبد خرید
دیالکتیک برای قرن جدید
750,000 ريال
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟
750,000 ريال
پاچینکو جزئیات
افزودن به سبد خرید
پاچینکو
3,800,000 ريال
اندرون جهان سوم کالبدشکافی فقر جزئیات
افزودن به سبد خرید
اندرون جهان سوم کالبدشکافی فقر
4,200,000 ريال
تفکر جانبی کتاب درسی خلاقیت جزئیات
افزودن به سبد خرید
تفکر جانبی کتاب درسی خلاقیت
1,800,000 ريال
عاشق جزئیات
افزودن به سبد خرید
عاشق
950,000 ريال
57 درس برای تقویت حافظه جزئیات
افزودن به سبد خرید
57 درس برای تقویت حافظه
%10
1,440,000 ريال
مشروطه ایرانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
مشروطه ایرانی
%10
3,150,000 ريال
پژوهش چگونه باید سامان یابد؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
پژوهش چگونه باید سامان یابد؟
%10
1,350,000 ريال
تابستان 80 جزئیات
افزودن به سبد خرید
تابستان 80
%10
900,000 ريال
مفهوم کلی تاریخ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مفهوم کلی تاریخ
3,500,000 ريال
سوژه گفتمان و علوم انسانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
سوژه گفتمان و علوم انسانی
800,000 ريال
جریان اصلی در مارکسیسم  - 3 جلدی جزئیات
افزودن به سبد خرید
جریان اصلی در مارکسیسم - 3 جلدی
13,800,000 ريال
چهره خوانی جزئیات
افزودن به سبد خرید
چهره خوانی
1,500,000 ريال
نقد ایدئولوژی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نقد ایدئولوژی
2,500,000 ريال