مجموعه مارگریت دوراس

مجموعه مارگریت دوراس

1400/01/25 12:00 / نشر اختران

1. عشق 

2. عاشق 

3. درد 

4. نوشتن همین و تمام 

5. گفتا که خراب اولی 

6. باران تابستان 

7. باغ گذر 

8. تابستان 80

9. مکان های مارگریت دوراس 

10. ابان، سابانا، داوید 

11. نایب کنسول 

12. ساوانابای 

13. شیدایی لل . و. اشتاین 

نظرات نوشته

ثبت نظر

شما می توانید با ثبت نظر و امتیاز خود ما را در بهبود محصولات یاری رسانید .


برچسب ها