دسته بندی محصولات
عنوان گروه
مرتب سازی
کتاب کار استدلال (دوره کامل تفکر انتقادی) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کتاب کار استدلال (دوره کامل تفکر انتقادی)
%10
2,880,000 ريال
جزئیات
افزودن به سبد خرید
مجموعه پشت پرده مخملین 9 جلدی
%20
7,672,000 ريال
نئولیبرالیسم  تاریخ مختصر جزئیات
افزودن به سبد خرید
نئولیبرالیسم تاریخ مختصر
800,000 ريال
دکترین شوک «ظهور سرمایه‌داری فاجعه‌محور» جزئیات
افزودن به سبد خرید
دکترین شوک «ظهور سرمایه‌داری فاجعه‌محور»
%10
2,520,000 ريال
نگارش برنامه تجاری جزئیات
افزودن به سبد خرید
نگارش برنامه تجاری
150,000 ريال
نظریه های انحرافات اجتماعی جزئیات
افزودن به سبد خرید
نظریه های انحرافات اجتماعی
400,000 ريال
دگردیسی کمونیسم مارکس جزئیات
افزودن به سبد خرید
دگردیسی کمونیسم مارکس
%10
1,800,000 ريال
سرشت راستین انسان جزئیات
افزودن به سبد خرید
سرشت راستین انسان
400,000 ريال
برآمدن پول  تاریخ مالی جهان جزئیات
افزودن به سبد خرید
برآمدن پول تاریخ مالی جهان
880,000 ريال
شهریار جدید جزئیات
افزودن به سبد خرید
شهریار جدید
550,000 ريال
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 2 (از 1848 تا 1852) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 2 (از 1848 تا 1852)
%10
1,080,000 ريال
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 1 (1818 تا مانیفست) جزئیات
افزودن به سبد خرید
کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او - 1 (1818 تا مانیفست)
%10
1,800,000 ريال
زنان سرسخت 52 زنی که علم و جهان را تغییر دادند جزئیات
افزودن به سبد خرید
زنان سرسخت 52 زنی که علم و جهان را تغییر دادند
%10
810,000 ريال
توصیه هایی برای مدیران جزئیات
افزودن به سبد خرید
توصیه هایی برای مدیران
%20
240,000 ريال
مارکس چه می‌گوید؟ جزئیات
افزودن به سبد خرید
مارکس چه می‌گوید؟
300,000 ريال
مسکوی  لنین جزئیات
افزودن به سبد خرید
مسکوی لنین
1,250,000 ريال